"Cove Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Cove Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zatoczka Plaża
  1. cove rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is offered furnished and includes access to Lambert's Cove Beach and a community association swimming pool and tennis courts.

    Podobne kolokacje: