"Communist Youth League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Komunistyczna Liga młodzieżowa
  1. communist przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It has been operated by the Communist Youth League since 1951.

podobne do "Communist Youth League" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Communist Youth League" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo