"Clinical response" — Słownik kolokacji angielskich

Clinical response kolokacja
Popularniejsza odmiana: clinical response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kliniczna odpowiedź
  1. clinical przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Americans have adopted a more clinical response to the game.

powered by  eTutor logo