"Christian way" — Słownik kolokacji angielskich

Christian way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chrześcijańska droga
  1. christian przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Yes Man wasn't the only one tonight who'd changed his Christian ways.

    Podobne kolokacje: