"Chinese money" — Słownik kolokacji angielskich

Chinese money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chińskie pieniądze
  1. Chinese przymiotnik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In those days, Chinese money was worthless.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo