"Chinese design" — Słownik kolokacji angielskich

Chinese design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chiński projekt
  1. Chinese przymiotnik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They were of Chinese design, with Chinese writing on them.

    Podobne kolokacje: