"Chinese Garden" — Słownik kolokacji angielskich

Chinese Garden kolokacja
Popularniejsza odmiana: Chinese garden
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chiński Ogród
  1. Chinese przymiotnik + garden rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The water palace is the heart of the Chinese garden.

    Podobne kolokacje: