"China Beach" — Słownik kolokacji angielskich

China Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chiny Plaża
  1. China rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    China Beach is also a nickname or obsolete name for:

    Podobne kolokacje: