"Charles Book" — Słownik kolokacji angielskich

Charles Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Charles Book
 1. Charles rzeczownik + book rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Plantagenet Somerset Fry, The David & Charles Book of Castles, David & Charles, 1980.

  Podobne kolokacje:

"Charles Book" — Słownik kolokacji angielskich

Charles Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Charles Book
 1. Charles rzeczownik + book rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Plantagenet Somerset Fry, The David & Charles Book of Castles, David & Charles, 1980.

  Podobne kolokacje: