"Celebrity Status" — Słownik kolokacji angielskich

Celebrity Status kolokacja
Popularniejsza odmiana: celebrity status
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Status gwiazdy
  1. celebrity rzeczownik + status rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He used his celebrity status to improve the lives of others.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo