"Celebrity Skin" — Słownik kolokacji angielskich

Celebrity Skin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Skóra honorowa
  1. celebrity rzeczownik + skin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Celebrity Skin was the original band's last album before their disbandment in 2002.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo