"Celebrity Mole" — Słownik kolokacji angielskich

Celebrity Mole kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kret honorowy
  1. celebrity rzeczownik + mole rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The third and fourth seasons featured celebrity contestants, and were collectively referred to as Celebrity Mole.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo