"Celebrity Jeopardy" — Słownik kolokacji angielskich

Celebrity Jeopardy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niebezpieczeństwo honorowe
  1. celebrity rzeczownik + jeopardy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Bleeth donated the proceeds of her $10,000 win on 'Celebrity Jeopardy!' to breast cancer research.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo