"Celebrity Edition" — Słownik kolokacji angielskich

Celebrity Edition kolokacja
Popularniejsza odmiana: celebrity edition
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wydanie napisane przez znaną osobę
  1. celebrity rzeczownik + edition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I was asked to be on the celebrity edition of Jeopardy!