"Celebrity Eclipse" — Słownik kolokacji angielskich

Celebrity Eclipse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zaćmienie honorowe
  1. celebrity rzeczownik + eclipse rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The largest ship scheduled to dock is the 315m long Celebrity Eclipse.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo