"Celebrity Breakup" — Słownik kolokacji angielskich

Celebrity Breakup kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Breakup honorowy
  1. celebrity rzeczownik + breakup rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This summer has been filled with surprising celebrity breakups.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo