"Catholic woman" — Słownik kolokacji angielskich

Catholic woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Katolicka kobieta
  1. catholic przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    Two years after her death he became a convert, and married a wealthy Catholic woman.

    Podobne kolokacje: