"Canada Post issues" — Słownik kolokacji angielskich

Canada Post issues kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kanada Poczta kwestie
  1. post rzeczownik + issue czasownik
    Zwykła kolokacja

    In 2004, Canada Post issued a postage stamp to commemorate the company's 40th anniversary.

    Podobne kolokacje: