"California Institute" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kalifornia Instytut
  1. California rzeczownik + institute rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He spent a year at the California Institute of Technology.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo