"Business traveler" — Słownik kolokacji angielskich

Business traveler kolokacja
Popularniejsza odmiana: business traveler
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Biznesowy podróżny
  1. business rzeczownik + traveler rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And 38 percent of all business travelers in 1987 were women.

powered by  eTutor logo