"Business interest" — Słownik kolokacji angielskich

Business interest kolokacja
Popularniejsza odmiana: business interest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Biznesowy udział
  1. business rzeczownik + interest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He left his business interests in the hands of family members, and moved west.

powered by  eTutor logo