"Business expense" — Słownik kolokacji angielskich

Business expense kolokacja
Popularniejsza odmiana: business expense
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Biznesowy koszt
  1. business rzeczownik + expense rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But your point about it being a huge business expense is correct.

powered by  eTutor logo