"Business degree" — Słownik kolokacji angielskich

Business degree kolokacja
Popularniejsza odmiana: business degree
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Stopień handlowy
  1. business rzeczownik + degree rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But she probably won't use her savings to get a business degree.

powered by  eTutor logo