"Bumble Bee" — Słownik kolokacji angielskich

Bumble Bee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Mamrotać Pszczoła
  1. Bumble rzeczownik + bee rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Bumble Bees and Alex finally earn enough to attend the event.

    Podobne kolokacje: