"Buccaneer Book" — Słownik kolokacji angielskich

Buccaneer Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pirat Książka
  1. buccaneer rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Secret Happiness of Marilyn Monroe, Buccaneer Books, 1976 (out of print)

    Podobne kolokacje: