"Brooklyn woman" — Słownik kolokacji angielskich

Brooklyn woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brooklyn kobieta
  1. Brooklyn rzeczownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Eventually, he took up with a wealthy white Brooklyn woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo