"British prison" — Słownik kolokacji angielskich

British prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjskie więzienie
  1. British przymiotnik + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The film is set in a British prison.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo