"British money" — Słownik kolokacji angielskich

British money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjskie pieniądze
  1. British przymiotnik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Victoria flatly declined, claiming that the jewels had been bought with British money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo