"British celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

British celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjska sława
  1. British przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The writers originally drew up a list of ten British celebrities they wanted to appear in the episode.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo