"Bosnian woman" — Słownik kolokacji angielskich

Bosnian woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bośniak kobieta
  1. Bosnian przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For depression the odds ratio was 9.50 among Bosnian women.

    Podobne kolokacje: