"Blizzard Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Blizzard Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zamieć Plaża
  1. blizzard rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is located near the entrance of Blizzard Beach.

    Podobne kolokacje: