"Black Star" — Słownik kolokacji angielskich

Black Star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Czarny Gwiazda
  1. black przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Later this was changed to be a black star representing every member nation (also two).

    Podobne kolokacje: