"Billboard Book of Hits" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Billboard Książka Ciosów
  1. hit rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Billboard Book of Top 40 Hits, 8th Edition (Billboard Books, 2004)

    Podobne kolokacje: