"Belly Fat" — Słownik kolokacji angielskich

Belly Fat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Żołądek Tłuszcz
  1. belly rzeczownik + fat rzeczownik
    Silna kolokacja

    Are you a new mom who wants to lose some belly fat?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo