"Beach resident" — Słownik kolokacji angielskich

Beach resident kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plażowy mieszkaniec
  1. beach rzeczownik + resident rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Beach residents nevertheless retained their strong sense of independence.

    Podobne kolokacje: