"Batman book" — Słownik kolokacji angielskich

Batman book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka ordynansa
  1. Batman rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He ran out on the sidewalk, still holding the Batman comic book in one hand.

    Podobne kolokacje: