BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Baseball Network" — Słownik kolokacji angielskich

Baseball Network kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Baseball Sieć
  1. baseball rzeczownik + network rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And the late-but-unlamented Baseball Network also blared that message across its television openings.

powered by  eTutor logo