Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"Baseball America" — Słownik kolokacji angielskich

Baseball America kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Baseball Ameryka
  1. baseball rzeczownik + America rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Jim began working for Baseball America directly out of college in 1988.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo