"BBC News describes" — Słownik kolokacji angielskich

BBC News describes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiadomości BBC opisuje
  1. news rzeczownik + describe czasownik
    Luźna kolokacja

    BBC News described his campaign as "one that foresees the death of capitalism".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo