"Austrian Hockey League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Austriacki Hokej Liga
  1. Austrian przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Over time some Slovenian teams entered the Austrian Hockey League, and joined in at the playoffs.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Austrian Hockey League" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Austrian Hockey League" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik