"Art News" — Słownik kolokacji angielskich

Art News kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sztuka Wiadomości
  1. art rzeczownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Art News 81, no. 9, November 1982, p. 90, ill.

    Podobne kolokacje: