"Armenian Premier League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ormianin Premier League
  1. Armenian przymiotnik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Statistics of Armenian Premier League in the 1995/96 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo