"Arizona shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Arizona shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Arizona zabójstwo
  1. Arizona rzeczownik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The friend, Harjeet Singh, 35, has told The Seattle Times that he learned of the Arizona shooting from them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo