"Argentine league" — Słownik kolokacji angielskich

Argentine league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Argentyna liga
  1. Argentine przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The team came to be the most successful of the Argentine league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo