"Arena League" — Słownik kolokacji angielskich

Arena League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Arena Liga
  1. arena rzeczownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But I don't hear from fans saying this is the Arena League.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo