"Apogee Book" — Słownik kolokacji angielskich

Apogee Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Apogeum Książka
  1. apogee rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2003, Pogue published Space Trivia with Apogee Books.

    Podobne kolokacje: