"Antiquities Authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Starożytności Władza
  1. antiquity rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Overall direction has been held for years by Israel's Antiquities Authority.

    Podobne kolokacje: