"Annual Putnam Bee" — Słownik kolokacji angielskich

Annual Putnam Bee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Doroczny Putnam Pszczoła
  1. annual przymiotnik + bee rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The 25th Annual Putnam County Spelling Bee (February 2008)

    Podobne kolokacje: