"Angeles Time" — Słownik kolokacji angielskich

Angeles Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Angeles Czas
  1. Angeles rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So, too, at newspapers far smaller than The Los Angeles Times.

    Podobne kolokacje: