"American woman" — Słownik kolokacji angielskich

American woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykanka
  1. American przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    An American woman had never done such a thing before.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo